Skip to main content

Shiatsu praktijk Lith

Vanuit de Traditional Chinese Medicine (TCM) komt de visie dat ziekte/klachten hebben te maken met disbalans in onze levenskracht, de Chi (of ook wel geschreven als Qi).

TCM is een geneeskundig systeem dat al duizenden jaren wordt toegepast en steeds verder wordt uitgewerkt en uitgediept. Binnen de TCM zijn verschillende behandelmethoden mogelijk, te denken aan Acupunctuur, Chinese kruiden, Shiatsu, TuiNa, Qigong, Moxa en Cupping. De TCM streeft er naar mensen gezond te houden en is niet alleen gericht op de klacht/de ziekte. Het is een van de oudste traditionele geneeskundige systemen

Wanneer een lichaamssysteem of element/functie volgens de Chinese geneeskunde wordt behandeld werkt deze dus op alle niveaus (lichamelijk, geestelijk en emotioneel). Het holistische uitgangspunt staat binnen de TCM centraal.

De TCM benadert ziekte en klachten op een heel andere wijzen dan wij binnen de westerse geneeskunde gewend zijn. De klacht/ziekte wordt gezien als een uiting van een disharmonie van het geheel, de totale mens. Uitzoeken waar de oorzaak ligt van een klacht, waarom en welke aspecten er meespelen, is daarbij van essentieel belang. Binnen de TCM is preventie van ziekte enorm belangrijk, dus zorgen dat je niet ziek wordt.

Openingstijden

Behandeling op afspraak.